Súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do OR

 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013